سیلا SSW10054
جولای 2, 2019
نمایش همه

خطی سیلا SB6080

چراغ سیلا ( چراغ خطی)  توکار با قابلیت دسترسی از نما به داخل چراغ

چراغ سیلا با  ابعاد  80*60   با ارتفاع مناسب برای  سقفها و دیوار های کاذب کاربرد دارد .  این مدل دارای ارتفاع 80mm  می باشد که  برای استفاده بصورت ممتد  بعلت سهولت دسترسی به درایور و لزوم تعمیرات در آینده  این مدل توصیه می شود .

کد چراغ تعداد ماژول وات ماژول(W) طول چراغ (mm) برش عرضی سقف (mm) برش طولی سقف (mm) رنگ نور(K)
SB.6080L575/…w ۱ LED 12 / 25 W ۵۷۵ ۷۰ ۱۰ + ۵۷۵ ۳۵۰۰ / ۶۵۰۰
SB.6080L1140/…w ۲ LED 12 / 25 W ۱۱۴۰ ۷۰ ۱۰ + ۱۱۴۰ ۳۵۰۰ / ۶۵۰۰
SB.6080L1700/…w ۳ LED 12 / 25 W ۱۷۰۰ ۷۰ ۱۰ + ۱۷۰۰ ۳۵۰۰ / ۶۵۰۰
SB.6080L2270/…w ۴ LED 12 / 25 W ۲۲۷۰ ۷۰ ۱۰ + ۲۲۷۰ ۳۵۰۰ / ۶۵۰۰