دریافت/دانلود اطلاعات فنی از قبیل کاتالوگ و پلاگین ها

جدول تفکیک شده اطلاعات فنی محصولات صنایع روشنایی مهنام بر اساس محصول
ردیف نام محصول کد محصول تصویر محصول پلاگین نرم افزار دیالوکس کاتالوگ
1 LED/500w چراغ مدل آرتا با زاویه تابش 8، 25، 45، 60 و 90 درجه
M541L500508EU چراغ آرتا 500 وات Dialux plugin download Arta catalouge download
2 LED/1000w چراغ مدل آرتا با زاویه تابش 8 درجه
M542L1000508EU چراغ آرتا 1000 وات Dialux plugin download Arta catalouge download
3 150w/LED چراغ مدل آرسون صنعتی آویز
M531GRS15050N آرسون 150 وات Dialux Plugin Download
4 LED/25w SB8090 چراغ مدل سیلا SB.8090L57525W چراغ سیلا 8090 Length = 56cm

Dialux Plugin Download
5 LED/13w SB8090 چراغ مدل سیلا SB.8090L57513W چراغ سیلا 8090 Length = 56cm

Dialux Plugin Download
6 LED/54W چراغ مدل گلاریس (۶۰×۶۰)
M327SMDS5440E گلاریس 50 وات Dialux Plugin Download Download Catalouge
7 LED/50W چراغ مدل سورنا (اتاق عمل) M379LEDS50SEU چراغ اتاق عمل
8 23w/LED چراغ مدل گلاریس دو منظوره M321SMDS5240E 30x30 double
9 7w/LED چراغ مدل روشا (با قطر برش 80 میلیمتر) M352DOBS7T روشا 7 وات
10 12w/LED چراغ مدل روشا(با قطر برش 150 میلیمتر) M353DOBS12T روشا 12 وات
11 18w/LED چراغ مدل روشا(با قطر برش 150 میلیمتر) M353DOBS18T روشا 18 وات
12 24w/LED چراغ مدل روشا (باقطر برش 200 میلیمتر) M354DOBS24T روشا 30 وات Download Catalouge
13 30w/LED چراغ مدل روشا (با قطر برش 200 میلیمتر) M354DOBS30T روشا 30 وات Download Catalouge