گلاریس 60x60 سازه پنهان
LED/52W گلاریس (۶۰×۶۰) توکار سازه پنهان
مارس 7, 2020
سیلا SB3530
ژوئن 19, 2019
نمایش همه

سیلا SB8045

چراغ سیلا (چراغ خطی) با  ابعاد  8045   با ارتفاع کوتاه  مناسب برای  سقفهایی که مشکل ارتفاع دارند . کاربرد دارد .  این مدل دارای ارتفاع 45mm  می باشد . ولیکن  برای استفاده بصورت ممتد  بعلت عدم دسترسی به درایور و لزوم تعمیرات در آینده ( در صورت نیاز به تعویض درایور کل چراغ باید باز شود و در نهایت تا طول 3390mm این مدل توصیه میشود) توصیه نمی شود  .

 

 

کد چراغ تعداد ماژول وات ماژول (W) طول چراغ (mm) برش عرضی سقف (mm) برش طولی سقف (mm) رنگ نور (K)
SB.8045L1700/…w ۳ LED 12 / 25 W ۱۷۰۰ ۸۵ ۱۰ + ۱۷۰۰ ۳۵۰۰ / ۶۵۰۰
SB.8045L2270/…w ۴ LED 12 / 25 W ۲۲۷۰ ۸۵ ۱۰ + ۲۲۷۰ ۳۵۰۰ / ۶۵۰۰
SB.8045L2830/…w ۵ LED 12 / 25 W ۲۸۳۰ ۸۵ ۱۰ + ۲۸۳۰ ۳۵۰۰ / ۶۵۰۰
SB.8045L3390/…w ۶ LED 12 / 25 W ۳۳۹۰ ۸۵ ۱۰ + ۳۳۹۰ ۳۵۰۰ / ۶۵۰۰