سیلا SB3530
ژوئن 19, 2019
خطی سیلا SS7390
ژوئن 20, 2019
نمایش همه

سیلا SB8090

چراغ سیلا ( چراغ خطی)  توکار با قابلیت دسترسی از نما به داخل چراغ

چراغ سیلا با  ابعاد  80*90   با ارتفاع مناسب برای  سقفها و دیوار های کاذب کاربرد دارد .  این مدل دارای ارتفاع 90mm  می باشد که  برای استفاده بصورت ممتد  بعلت سهولت دسترسی به درایور و لزوم تعمیرات در آینده  این مدل توصیه می شود .

دانلود پلاگین نرم افزار دیالوکس و کاتالوگ فنی

 

 

چراغ تعداد ماژول وات ماژول (W) طول چراغ (mm) برش عرضی سقف (mm) برش طولی سقف (mm) رنگ نور (K)
SB.8090L575/…w ۱ LED 12 / 25 W ۵۷۵ ۸۵ ۱۰ + ۵۷۵ ۳۵۰۰ / ۶۵۰۰
SB.8090L1140/…w ۲ LED 12 / 25 W ۱۱۴۰ ۸۵ ۱۰ + ۱۱۴۰ ۳۵۰۰ / ۶۵۰۰
SB.8090L1700/…w ۳ LED 12 / 25 W ۱۷۰۰ ۸۵ ۱۰ + ۱۷۰۰ ۳۵۰۰ / ۶۵۰۰
SB.8090L2270/…w ۴ LED 12 / 25 W ۲۲۷۰ ۸۵ ۱۰ + ۲۲۷۰ ۳۵۰۰ / ۶۵۰۰
SB.8090L2830/…w ۵ LED 12 / 25 W ۲۸۳۰ ۸۵ ۱۰ + ۲۸۳۰ ۳۵۰۰ / ۶۵۰۰
SB.8090L3390/…w ۶ LED 12 / 25 W ۳۳۹۰ ۸۵ ۱۰ + ۳۳۹۰ ۳۵۰۰ / ۶۵۰۰
SB.8090L3960/…w ۷ LED 12 ۲۵ W ۳۹۶۰ ۸۵ ۱۰ + ۳۹۶۰ ۳۵۰۰ / ۶۵۰۰
SB.8090L4520/…w ۸ LED 12 ۲۵ W ۴۵۲۰ ۸۵ ۱۰ + ۴۵۲۰ ۳۵۰۰ / ۶۵۰۰