بیمارستان آیت اله عظیمی آذرشهر
بیمارستان آیت اله عظیمی آذرشهر
می 9, 2021
مقاله نگاتسکوپ
نگاتسکوپ LED آشنایی و راهنما
آوریل 26, 2021
بیمارستان آموزشی امام حسن(ع) فسا

بیمارستان امام حسن(ع) فسا – جایگزین دکتر شریعتی

  • تعداد تخت کل : ۱۶۰
  • زیربنا (مترمربع) : ۱۵.۹۲۱
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۸۹
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۰

صنایع روشنایی مهنام